قانون لغو حق مرغوبیت

قانون راجع به لغو حق مرغوبیت

‌قانون راجع به لغو حق مرغوبیت
‌ماده واحده - نظر به این که طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 58.11.17
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق‌مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که
در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی
گردیده است. لذا حق مرغوبیت‌ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره
که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (‌حقیقی و یا حقوقی) تعلق
گرفته‌لکن تاکنون وصول نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق
مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها‌وصول نخواهد شد و این قبیل
مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی‌گردد.
‌تبصره - قوانین مخالف این قانون لغو می‌گردد. وزارت کشور مأمور اجرای این قانون
می‌باشد. لایحه قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده و یک‌تبصره در جلسه روز پنج شنبه
60.8.28 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده
است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

/ 1 نظر / 28 بازدید
محمد

سلام خوبی به ما هم سر بزن لینک زیرم ببین لطفا صدا و سیما در خواب http://jbums.ir/2014/05/iron/ و ***نظر بده***یادت نره