جلسه نور هدایت

جلسه نور هدایت در دو بخش آموزش قرآن و مداحی شبهای دوشنبه (یکشنبه شب ) در منزل حاج حسن میرزائی برگزار می گردد.

ساعت شروع مراسم همزمان با نماز مغرب و عشاء

استاد آموزش قرآن : جناب آقای مسعود رستنده

استاد آموزش مداحی : جناب آقای حسن میرزائی

/ 0 نظر / 21 بازدید