به خاطر دوستان

"شرم" میکنم که وزن سیری ام را با ترازوی گرسنه ای بکشم....

/ 3 نظر / 21 بازدید
اكبر آقا

" بـــابـــا " بابا یعنی قشنگترین کلمه دنیا که هیچ مترادفی نمیتونی براش پیدا کنی !

اكبر آقا

گفتم خدایا سوالی دارم گفت: بپرس پرسیدم چرا وقتی شادم همه با من میخندند ولی وقتی ناراحتم کسی با من نمیگرید؟! جواب داد: شادی را برای جمع کردن دوست آفریده ام ولی غم را برای انتخاب بهترین دوست

اكبر آقا

کاش میشد:بچگی را زنده کرد کودکی شد،کودکانه گریه کرد شعر ” قهر قهر تا قیامت” را سرود آن قیامت، که دمی بیش نبود فاصله با کودکی هامان چه کرد ؟ کاش میشد ، بچگانه خنده کرد . . .