"سکوت"

 سکوت خطرناک تر از "حرف هاى نیش دار" است !

  بدون شک کسى که "سکوت" میکند ،

روزى حرفایش را سرنوشت به شما خواهد گفت …

/ 0 نظر / 8 بازدید