اشعار مرحوم آخوند ملا علی معصومی همدانی

به خرابات روم بهر نگهداری دل

تا بر پیر کنم شکوه ز بیماری دل

***

اشک من سرخ و رخم زرد شد و موی سپید

روز من گشت چو شب، بهر سیه کاری دل

***

ای فنا چاره دردت نتوان کرد مگر

اشک خونین و دعای سحر و زاری دل

/ 0 نظر / 350 بازدید