تصرف عدوانی

یکی از مباحث مطرح شده در قانون آیین دادرسی در امور مدنی بحث تصرف عدوانی، تعریف آن و هم چنین تشخیص اینکه موضوع مطرح شده شامل دعوی تصرف عدوانی می شود یا خیر می باشد. عوام بر این باورند که چنانچه زمین آنها توسط دیگران مورد تصرف قرار گرفت و یا اینکه اجازه انجام عملیات کشت و زرع و یا اینکه اجازه ورود به زمین و یا ... از آنها گرفته شد می بایستی شکایت تصرف عدوانی در دادگاه مطرح نمایند، در حالی که حسب تعاریف قانونی موجود همه آنها شامل تصرف عدوانی نبوده و اگر تعریف قانون با موضوع مورد بحث مطابقت داشته باشد می بایستی به طرح دعوی تصرف عدوانی اقدام نمود.

تعریفی که قانون از دعوای تصرف عدوانی مطرح نموده این است که ... ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید ...

بنابراین اولین رکن تشکیل دهنده دعوای تصرف عدوانی، سابقه تصرف شخص شاکی در گذشته می باشد یعنی اینکه مثلاً شما مالک یک قطعه زمین کشاورزی می باشید و مدت پنچ سال است که در آن تصرف داشته و مشغول به کشاورزی می باشید حال فردی بدون رضایت شما این مال غیر منقول شما را ( زمین کشاورزی ) از تصرف شما خارج کرده است به عبارتی دیگر خودش در آن کشاورزی نماید و یا اینکه آثار تصرفش مشهود باشد و شما نیز با طرح دعوی تصرف عدوانی اعاده وضع به حال سابق ( بازگشت تصرف شما در این زمین ) را خواستار می شوید.

در دعاوی تصرف عدوانی شاکی باید ثابت نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرفش در تصرف و استفاده وی بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.

در دعوای تصرف عدوانی، ارائه سند مالکیت دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق می باشد.

بنابراین اولاً باید به دادگاه ثابت نمایید که سابقه تصرف در گذشته را داشته اید ثانیاً مال مورد نظر غیر منقول باشد ثالثاً دیگری بدون رضایت شما مال را از تصرفتان خارج کرده باشد. نکته مهم دیگر در این خصوص اثبات مالکیت شما در مال مورد نظر در صورت نداشتن سند رسمی می باشد. چنانچه قبل از اثبات مالکیت، به طرح دعوی تصرف عدوانی اقدام نمایید به شما مهلت لازم برای اثبات مالکیت داده خواهد شد و اگر در مهلت تعیین شده به این امر اقدام ننمایید دعوی تصرف عدوانی شما رد می شود.

فلذا دقت لازمه را در زمینه بنمایید.

/ 1 نظر / 112 بازدید
zahra

[تعجب]هیچی ازش نفهمیدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![سوال][سوال][سوال][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب]