جملات جالب

تابلو نقاش را ثروتمند کرد.

شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.
کارگردان جایزه ها را درو کرد...


و هنوز سر همان چهار راه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...

 

تو زندگی 3 نفر باش:
یکی برای خودت یکی برای خدا و یکی برای دیگری

برای خودت زندگی کن

برای خدا زندگی رو اونجوری که میخواد بساز و برای دیگری زندگی باش.

/ 2 نظر / 33 بازدید
اكبر آقا

سكوت خطرناك تر از "حرف هاى نيش دار" است ! بدون شك كسى كه "سكوت" میكند ، روزى حرفايش را سرنوشت به شما خواهد گفت …