# فقه_و_حقوق

حقوق 92

ردیف حداقل مطالبات بر اساس قانون کار سال 1392 به تومان 1 حقوق پایه روزانه 5/16237 2 حقوق پایه ماهانه 487125 3 اضافه کار یک  ساعت 2/3101 4 جمعه کاری  یک روز 6495 5 تعطیل کاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید