# مازیارارجمندیان

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

بنام خداقرارداد(اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی) *******طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ......................... فرزند آقای ................. دارای شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

حقوق 92

ردیف حداقل مطالبات بر اساس قانون کار سال 1392 به تومان 1 حقوق پایه روزانه 5/16237 2 حقوق پایه ماهانه 487125 3 اضافه کار یک  ساعت 2/3101 4 جمعه کاری  یک روز 6495 5 تعطیل کاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
با تشکر از تمامی سایت ها و وبلاگ هائی که نسبت ارائه ی عکسهای استان همدان اقدام می نمایند.
/ 0 نظر / 60 بازدید